Religia

 

 

Święto zmarłych
1 listopada 2018 r.
Pamiętamy o zmarłych
listopad 2018 r.
    
Modlimy się na różańcu
październik 2017 r. 

Październik to miesiąc, w którym organizuje się w każdym kościele nabożeństwa różańcowe. I my pragniemy czerpać ze skarbca Kościoła i w nich chętnie uczestniczyć

POZNANIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA

 1. Tajemnice radosne.
  Przyjrzyjmy się róży. Która część tej rośliny jest najpiękniejsza, która nas zachwyca i cieszy?
  - To pąk, kwiat, płatki, kielich, zapach…
  Co ta część róży ma nam do powiedzenia na temat modlitwy różańcowej?
  Różaniec to modlitwa nie tylko „odklepywania kolejnych zdrowasiek”, ale modlitwa, podczas, której mamy sobie przypominać i rozważać sceny z życia Jezusa i Maryi. Tak więc część pierwsza modlitwy różańcowej to część RADOSNA, 5 kolejnych tajemnic przybliżających radosne chwile w życiu Jezusa i Maryi.

 2. Tajemnice światła.
  Jeśli ścięty kwiat róży włożę do wazonu, to długo będzie tam przebywał? Co się z nim stanie?
  - Nie, szybko zwiędnie.
  Dlaczego tak się stanie? Jakie warunki są potrzebne róży, by mogła się rozwijać?
  - Potrzebny jest korzeń, gleba, woda i światło słoneczne.
  Gdyby o to wszystko się postarać, ale zasadzić różę w ciemnym miejscu, to nie będzie prawidłowo się rozwijać i nie zakwitnie, albo też pączek będzie z trudem się rozwijał i rozkwitał.
  Tak samo było w życiu Jezusa, Maryi i apostołów. Nie od razu było wiadomo, Kim jest Jezus, jakie jest Jego posłannictwo. On sam stopniowo to obawiał tak, że uwierzyli Jego uczniowie. Jezus rzucił światło.
  Druga część różańca to tajemnice Światła.

 3. Tajemnice bolesne.
  Róża choć jest piękna posiada w sobie coś przykrego i bolesnego. Co to jest?
  - To są kolce.
  Cóż one chcą nam powiedzieć o modlitwie różańcowej?
  W życiu Jezusa i Maryi nastąpił taki moment, w którym wiele było cierpienia i bólu. Gdzie jest prawdziwa miłość, tam też jest i obecne cierpienie. To cierpienie jednak miało charakter zbawczy.
  Zapiszmy jak nazywa się trzecia część różańca: BOLESNA.

 4. Tajemnice chwalebne.
  Przypatrzmy się jeszcze raz róży.
  Jak wygląda róża, gdy rośnie i prawidłowo się rozwija?
  A jak wygląda jej kielich, listki, gdy zwiędnie?
  Co róża mówi nam w ten sposób o modlitwie różańcowej?
  Zdrowy kwiat trzyma swój kielich wzniesiony ku niebu. W życiu Jezusa i Maryi były chwile, które wskazywały na niebo, cel nasze ziemskiej wędrówki!
  Mówią nam o tym tajemnice CHWALEBNE czwartej części różańca.

  I tak oto róża nauczyła nas jakie wydarzenia z życia Jezusa i Maryi należy rozważać w modlitwie różańcowej.
   
 Pamiętamy o zmarłych
listopad 2017 r.
Rekolekcje Wielkopostne
27-29 marca 2017 r.
 Sakrament Bierzmowania
16 maja 2015 r.
  
Święto  zmarłych
październik 2015 r.
Luty 2014 r.