Rekrutacja

W szkole rekrutacja trwa przez cały rok szkolny

Drodzy rodzice!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jeśli nasze idee oraz oferta edukacyjna są zgodne z Państwa oczekiwaniami, zapraszamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

 Zapisy do
Niepublicznego Gimnazjum
w Ostrołęce

Aby zapisać dziecko do Gimnazjum należy:

  1. Skontaktować się z dyrekcją szkoły.
  2. Posiadać orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawność ruchową, autyzm, Zespół Downa, Zespół Retta, niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego, znacznego lub głębokiego stopnia).
  3. Dostarczyć wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - wniosek należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 
 

Co oferujemy w szkole?

  • bezpłatne zajęcia
  • zajęcia z logopedą,
  • zajęcia z rehabilitantem.

Rodzicu! Pamiętaj!

Gimnazjum powstało z myślą o dzieciach potrzebujących pomocy, które kończą szkołę podstawową i zastanawiają się wspólnie z rodzicami.

Jesteśmy małą placówką, w której wyjątkowo pewnie czuja się dzieci nieśmiałe i wrażliwe.

Rodzicu! Pamiętaj!

Szkoła to nie tylko budynek, przede wszystkim to osoby przebywające w nim. Tworzące niezwykłą atmosferę

Rodzicu! Pamiętaj!

Zaleta małych grup:

  • w szkole klasa od 2 do 8, od 2 do 6 uczniów,

Grupa to miejsce, gdzie dziecko uczy się jak żyć w społeczeństwie. Uczy się reguł, porozumienia z rówieśnikami, uczy się też, że ludzie są różni.

 

O przyjęciu dziecka do placówki rodzice zostają powiadomieni w możliwie najszybszym czasie od złożenia stosownych dokumentów w sekretariacie.

Jeśli będzie komplet dzieci – rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt telefoniczny bądź osobisty.

Serdecznie zapraszamy!