Logopedia

Praca logopedy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowana jest na cały proces nabywania kompetencji komunikacyjnych. Komunikację, mowę i język ujmujemy razem, jako współwystępujące i kształtujące cały system porozumiewania się ludzi. Kluczowym celem terapii logopedycznej w szkole jest dążenie, by dziecko jak najszybciej opanowało system języka na poziomie pozwalającym porozumiewanie się, w stopniu możliwym do osiągnięcia w warunkach danej niepełnosprawności.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. W szkole terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie. W zakres terapii wchodzą również grupowe zajęcia komunikacyjne "Gaduły" w każdym oddziale klasowym.

Terapia logopedyczna naszych uczniów opiera się na:

 • poprawie funkcji pokarmowych (trening gryzienia, żucia i połykania);
 • usprawnianiu funkcji słuchowych (kształcenie uwagi słuchowej oraz uwrażliwianie słuchu fonemowego);
 • stymulacji narządów artykulacyjnych;
 • ćwiczeniach praksji oralnej, pogłębianiu oddechu i wydłużaniu fazy wydechowej, wzmacnianiu fonacji;
 • wywoływaniu głosek i wprowadzaniu ich do mowy spontanicznej;
 • korygowaniu wad wymowy;
 • ćwiczeniach poprawiających dykcję.

Ponadto terapia obejmuje wszystkie zaburzone funkcje dziecka, a szczególnie te, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową jak: ćwiczenia dużej i małej motoryki, koordynacja słuchowo – wzrokowo – ruchowa, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, umiejętność dokonywania kategoryzacji, ćwiczenia pamięci (nauka wierszy).

Metody stosowane w terapii logopedycznej:

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (gesty MAKATON, zdjęcia, system obrazkowy Mówik oraz PCS);
 • Stymulacja logopedyczna;
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (oparta na elementach metody Castillo Morales`a, masaż logopedyczny);
 • Terapia behawioralna (elementy);
 • Metoda Dennisona (elementy);
 • Zabawy paluszkowe (zabawa naprzemienna);
 • Muzykoterapia.

mgr Marta Dumała - logopeda


 
Logopedia
rok szkolny 2017/2018 r.
 
Konkurs
„Przeciwdziałaj zagrożeniom XXI wieku”
czerwiec 2016r.
Gaduły - grupowe zajęcia komunikacyjne z logopedą
Bałwanek
styczeń 2016r.
Obchody miesiąca AAC
październik 2015 r.
Logopedia
rok szkolny 2014/ 2015 r.
 
Konkurs „Przeciwdziałaj zagrożeniom XXI wieku”
czerwiec 2016r.

 Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Ostrołęce odpowiedzieli na zaproszenie do międzyszkolnego konkursu profilaktycznego na wykonanie plakatu „Przeciwdziałaj zagrożeniom XXI wieku”.

Nasz plakat otrzymał tytuł „Nie mogę mówić,  ale MAM PRAWO”

…upominania się o rzeczy, czynności, zdarzenia lub spotkania z ludźmi
…mówić co mi się podoba, a co nie
… aby ludzie dostrzegali, że próbuję porozumiewać się tak, jak potrafię
…mówić „nie” i nie wybrać niczego
…domagać się informacji
…otrzymywać pomoc w nauce porozumiewania się
…aby dawano mi wybór
…upominać się o uwagę innych i o to, by rozmawiali ze mną
 
 
…mieć dostęp do odpowiednich dla mnie pomocy do porozumiewania się
…aby ludzie szanowali mój sposób komunikacji i zachęcali mnie bym go używał
…by ludzie informowali mnie, co będzie się działo
…by ludzie byli dla mnie uprzejmi i traktowali mnie z szacunkiem

oraz by używali języka zrozumiałego dla mnie

 

Plakat został wykonany przez uczniów w czasie grupowych zajęć komunikacyjnych „Gaduły” i przy wsparciu opiekuna – Marty Dumały oligofrenopedagoga i logopedy szkolnego.