Konferencja "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem"

7 kwietnia w auli Zespołu Kolegiów Nauczycielskich odbyła się konferencja "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce. Spotkanie skierowane było do pedagogów, dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi oraz rodziców dzieci autystycznych.

 

Głównym celem konferencji było podniesienie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz przedstawienie najnowszych badań i metod terapii stosowanych w pracy z osobami autystycznymi. Na konferencję zaproszono uznaną terapeutkę dzieci autystycznych Magdalenę Kawę - doktorantkę Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład pt. Terapia dziecka z autyzmem. Na konferencji można było zobaczyć prezentacje kilku szkół z terenu miasta Ostrołęki. "Kolorową Szkołę" Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum zaprezentowała wicedyrektor szkoły mgr Małgorzata Szafrańska.

Konferencja odbyła się przy pełnej sali i zgromadziła zarówno pedagogów, terapeutów i nauczycieli, jak też rodziców dzieci autystycznych oraz osoby prywatne, które chciały bliżej poznać problematykę autyzmu.