Prezentacje C-eye

W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja C-Eye. Pod okiem Pana Mirosława Smagieł i logopedy z "Kolorowej Szkoły"

Pani Marty Dumała uczniowie przez zabawę poznali tajniki obsługi C-Eye.

Mogliśmy poznać korzyści jakie wynikają z pracy na Cyber Oku przez dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które sterują urządzeniem używając jedynie ruchu gałek ocznych.